Ḿnh đang làm cho một công ty cổ phần về điện thoại, Với kế hoạch marketing online và truyền thông, ḿnh đang muốn nhờ các phóng viên báo hay tạp chí đăng bài giúp ḿnh. Chi phí thế nào liên hệ và gửi ḿnh báo giá nhé.

Mail: [email address]

ĐT: 0915199504